Vietnamese English French Spanish

Thiết bị sản xuất ngói màu xi măng

Khuôn, khay ngói màu xi măng. 
Máy sơn sấy hấp ngói màu xi măng RLS-7000 Auto
Máy sơn sấy hấp ngói màu xi măng RLS-5000 Auto.
Máy ép ngói màu xi măng RLS-1800 Auto.
Go to top