Vietnamese English French Spanish

Thiết bị sản xuất gạch ống, gạch block xây tường và lát nền không nung

Model: BLS-10 Auto. Sản xuất gạch ống (2, 4, 6 lỗ), gạch block xây tường, gạch trồng cỏ và gạch block con sâu.  Công nghệ ép thủy lực tạo hình và rung đầm khuôn thay đổi tần số.  Nhà sản xuất:Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: BLS-6 Auto. Sản xuất gạch ống (2, 4, 6 lỗ), gạch block xây tường, gạch trồng cỏ và gạch block con sâu.  Công nghệ ép thủy lực tạo hình và rung đầm khuôn thay đổi tần số.  Nhà sản xuất:Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: BLS-3 Auto. Sản xuất gạch ống (2, 4, 6 lỗ), gạch block xây tường, gạch trồng cỏ và gạch block con sâu. Công nghệ ép thủy lực tạo hình và rung đầm khuôn. Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: CLS-6000 Auto. Sản xuất gạch block con sâu dày 12cm mác 800# lát cảng biển.  Công nghệ định lượng rót khuôn.  Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Khuôn gạch ống, gạch block, gạch con sâu. 
Go to top