Vietnamese English French Spanish

Thiết bị sản xuất gạch đá mài Terrazzo

Model: TLS-100T Semiauto. Ép gạch đá mài terrazzo kích thước 300x300x26mm, 400x400x32mm.  Công nghệ ép thủy lực thuần túy, lực ép 60 - 100 tấn.  Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: TLS-MA2 Auto. Mài hoàn thiện gạch terrazzo.  Công nghệ tì ép bằng khí nén, mài thô bằng đá mài kim cương và đánh bóng bằng đá mài granite.  Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: TLS-MA3 Auto. Mài hoàn thiện gạch terrazzo.  Công nghệ tì ép bằng khí nén, mài thô bằng đá mài kim cương và đánh bóng bằng đá mài granite.  Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Model: TLS-MA4 Auto. Mài hoàn thiện gạch terrazzo.  Công nghệ tì ép bằng khí nén, mài thô bằng đá mài kim cương và đánh bóng bằng đá mài granite.  Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Khuôn mẫu cao su, đá mài phá kim cương, đá mài đánh bóng granite và lòng khuôn bằng kim loại chống mài mòn...  Nhà cung cấp: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Go to top