Vietnamese English French Spanish

Thông điệp của Chủ Tịch

Thông điệp của chủ tịch....

Chi tiết

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Sarycom....

Chi tiết

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi.....

Chi tiết

Sản Phẩm Nổi bật

Model: BLS-10 Auto. Sản xuất gạch ống (2, 4, 6 lỗ), gạch block xây tường, gạch trồng cỏ và gạch block con sâu. Công nghệ ép thủy lực tạo hình và rung đầm khuôn thay đổi tần số. Nhà sản xuất: Sarycom®, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem chi tiết

Go to top